Van harte welkom voor uw eerste consultatie. We nemen hiervoor de nodige tijd. We zullen aandachtig luisteren naar uw wensen en vragen. Via een mondonderzoek en radiografische foto's krijgen we meteen een duidelijk zicht op de toestand van uw gebit.

 

We trachten eerst de meest dringende problemen te behandelen. Indien nodig stellen we u vrijblijvend een stapsgewijze behandelplanning voor.

 

Om u de beste zorg aan te bieden in het nodig dat we op de hoogte zijn van uw gezondheidstoestand. Bij gebruik van geneesmiddelen is het noodzakelijk dat we kennis hebben van hun namen en de doseringen.

Breng ook zeker uw identiteitskaart mee a.u.b..

 

Eerste consultatie

Wij adviseren u één tot tweemaal per jaar uw gebit te laten controleren, het overgrote deel van de urgenties kunnen immers voorkomen worden, indien de patiënt een strikte mondgezondheid aanhoudt.

 

Een eerste controle bezoek aan de tandars start vanaf de leeftijd van twee jaar. Op die manier kan er een kader van vertrouwen en een gewenning aan de tandarts opgebouwd worden. Het spreekt vanzelf dat onze benadering zeer kindvriendelijk is. Vanuit onze langetermijnvisie leggen we zeer veel nadruk op het geven van de juiste poetsinstructies aan kinderen. Hier willen we graag mee beginnen op zeer jonge leeftijd.